Bình Dương: Gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án nằm ngoài khu Công nghiệp đến năm 2025

07:07 | 15/09/2020

|
UBND tỉnh Bình Dương đã thống nhất, gia hạn thuê nhà xưởng cho các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài Khu- Cụm công nghiệp trên địa bàn phía Nam tỉnh Bình Dương.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương vừa ký văn bản về chủ trương cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài các Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn phía Nam tỉnh Bình Dương (gồm thành phố: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một) đến ngày 31/12/2025 đối với các dự án đáp ứng các quy định về đất đai, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nhà đầu tư phải có phương án cụ thể để di dời hoặc chuyển đổi công năng đúng lộ trình, phù hợp với quy hoạch, định hướng đầu tư phát triển của tỉnh.

Thời gian qua, Bình Dương đã thực hiện quy hoạch lại Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm thực hiện đúng các quy định pháp luật. Theo đó các Công ty, nhà máy nằm ngoài Khu - Cụm công nghiệp không đáp ứng các tiêu chí về xử lý môi trường, diện tích nhà xưởng thì buộc phải di dời vào khu vực đã quy hoạch giành cho phát triển công nghiệp.

Được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương xem xét, giải quyết cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng đối với từng dự án cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của tỉnh.

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các dự án hoạt động không đúng quy định của pháp luật, không thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các nhà đầu tư chủ động thực hiện sớm việc di dời vào các Khu - Cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi công năng phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của địa phương.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Thúy An (t/h)