Đà Nẵng: Xử lý điểm nóng ô nhiễm môi trường

10:47 | 13/09/2019

|
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề về “Tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường” năm 2019.

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường đối với điểm nóng môi trường; từng bước kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý các trạm xử lý nước thải đô thị khu công nghiệp, khu công nghệ cao, chất lượng môi trường biển và nước mặt của thành phố.

7 nhiệm vụ được thành phố Đà Nẵng xác định gồm: nghiên cứu, triển khai dự án Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời tại Bãi rác Khánh Sơn; nghiên cứu, triển khai dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn”, nhằm xây dựng các khu chôn lấp hợp vệ sinh, cải thiện môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý tại các Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, giám sát chủ nguồn thải; kiểm soát chất lượng nước sau hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung và cơ sở quy mô lớn; triển khai xây dựng các công trình thoát nước đô thị; tăng cường quản lý đối với các điểm nóng về môi trường.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Cổng TTĐT Bộ TNMT