Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Chân Mây - Lăng Cô

18:32 | 11/08/2019

|
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 995/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
Tư vấn vấn đề tranh chấp sở hữu trong chung cư

Quyết định do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Theo quyết định, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan điều chỉnh mật độ xây dựng gộp tối đa từ 35% lên 50%.

Tại KDL Lăng Cô và nghĩa trang Trường Đồng, điều chỉnh tuyến đường du lịch tại khu vực Lăng Cô (đường Chân Mây) thành đường nội bộ KDL. Kéo dài tuyến đường ven núi Phú Gia đến QL1A thành tuyến thay thế với mặt cắt toàn tuyến 30m.

Điều chỉnh chức năng khoảng 180 ha đất tại phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô từ đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng...

KDL Cảnh Dương: điều chỉnh chức năng khoảng 270 ha đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Điều chỉnh tầng cao đối với các công trình cao tầng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô (trong đó, khu vực Lăng Cô tối đa 40 tầng (+150m); khu vực Cảnh Dương tối đa 40 tầng (+150m); khu vực Cù Dù tối đa 25 tầng (+90m) và một số nội dung khác...

Xuân Hinh