Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020

01:03 | 13/01/2020

|
HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
ha noi tap trung thuc hien danh muc cac du an thu hoi dat nam 2020Năm 2020, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm
ha noi tap trung thuc hien danh muc cac du an thu hoi dat nam 2020Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, không thể bỏ qua 3 loại hình sản phẩm nào trong năm 2020?
ha noi tap trung thuc hien danh muc cac du an thu hoi dat nam 2020
Năm 2020, Hà Nội sẽ thực hiện thu hồi đất 2.167 dự án và chuyển đổi mục đích 220 dự án (Nguồn: Internet).

Cụ thể, HĐND thành phố thông qua danh mục 2.167 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích là 7.726,96ha và thông qua danh mục 220 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích là 361,93ha.

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND thành phố. Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

UBND thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và căn cứ pháp lý của các dự án trình HĐND Thành phố theo quy định. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử đụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh, giao UBND thành phố tổng hợp trình HĐND thành phố tại các kỳ họp trong năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung nghị quyết; kịp thời đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

baoxaydung