Hà Nội thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020

15:57 | 06/12/2019

|
Sáng 4-12, tại Kỳ họp thứ 11, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.    
ha noi thong qua danh muc cac cong trinh du an thu hoi dat nam 2020Năm 2020 giá đất Hà Nội sẽ tăng 15%
ha noi thong qua danh muc cac cong trinh du an thu hoi dat nam 2020Bất động sản phía Tây Hà Nội: Còn nhiều dư địa để bứt tốc
ha noi thong qua danh muc cac cong trinh du an thu hoi dat nam 2020
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông đọc tờ trình tại kỳ họp

HĐND TP Hà Nội đã thống nhất thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích là 8.051,01ha; 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích 358,84ha.

Trong đó, số dự án thu hồi đất năm 2019, đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 04-12-2018, và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 8-7-2019, chuyển tiếp sang Danh mục thu hồi đất năm 2020 là 1.577 dự án, với diện tích là 5.355,22ha, gồm 1.360 dự án vốn ngân sách với diện tích 3.542,25ha và 211 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 1.808,85ha.

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2020 của HĐND TP.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đến ngày 30-9-2019, là 608 dự án với diện tích 1.983,2ha; ước đến ngày 31-12-2019 là 673 dự án với diện tích 2.172,15ha. Số dự án Sở TN&MT thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đến ngày 30-9-2019, là 686 dự án với diện tích 2.214,31ha; ước đến ngày 31-12-2019 là 862 dự án, diện tích 2.867,22ha.

Ngay từ đầu năm, các sở ngành TP đã chủ động phối hợp, tập trung hướng dẫn tháo gỡ cho các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện thị xã để triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng để thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP. Nhìn chung, các Dự án đủ hồ sơ pháp lý đã được thẩm định đúng quy định của pháp luật, đảm bào đúng thời gian quy định; kết quả thu hồi đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, để tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, góp phần đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia và của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng do một số quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường còn có sự chồng chéo, chuyển tiếp qua nhiều luật, nghị định, nên công tác chuẩn bị đầu tư thường kéo dài hơn dự kiến. Công tác đăng ký một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các Chủ đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã vẫn còn chưa sát với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng thực hiện. Nhiều chủ đầu tư triển khai còn cầm chừng, cân đối nguồn lực và nghe ngóng thị trường, vì vậy, chưa quyết liệt thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất. Một số địa phương, đơn vị triển khai lập và thực hiện dự án còn chậm, công tác chuẩn bị đầu tư như lập và trình phê duyệt quy hoạch khu đất đấu giá còn chưa đảm bảo việc khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội