Năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

13:52 | 19/12/2019

|
Ngày 10/12/2019, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.    
nam 2025 thua thien hue tro thanh thanh pho truc thuoc trung uongTiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị
nam 2025 thua thien hue tro thanh thanh pho truc thuoc trung uongSắp lên đô thị loại I, phố núi Pleiku hút nhà đầu tư BĐS
nam 2025 thua thien hue tro thanh thanh pho truc thuoc trung uong
Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết này nêu rõ sau 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ là riêng của Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn thành việc mở rộng theo quy hoạch trước năm 2022.

GRDP/người đạt 3.500 - 4.000 USD (theo cách tính hiện hành) vào năm 2025. Dịch vụ chiếm 53 - 54% GRDP; công nghiệp và xây dựng 31 - 32%; nông nghiệp 7 - 9%; tỷ lệ đô thị hoá đạt 62 - 65%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56 - 57%, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 100%, và tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 65 - 70%.

Giai đoạn 2026 - 2030, tăng trưởng GRDP 7 - 8%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%/năm. Thu ngân sách tăng 13-15%/năm.

Đến năm 2030, GRDP/người đạt 5.500 - 6.000 USD (theo cách tính hiện hành). Dịch vụ chiếm 54 - 56% GRDP; công nghiệp và xây dựng 33 - 34%; nông nghiệp 5 - 7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm dưới 5 - 6%. 100% các khu đô thị, 85% khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định…

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.                                                          

Tỉnh Thừa Thiên Huế  sẽ xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh và bền vững Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, cùng với đó, nghiên cứu ban hành các tiêu chí đặc thù phân loại đô thị, đơn vị hành chính, mô hình đô thị phù hợp. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Đồng Hoa (tổng hợp)