Phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế

09:31 | 30/12/2019

|
Ngày 27/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030. Mục tiêu “Xây dựng và phát triển đô thị Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”.    
phe duyet de an xay dung phat trien do thi huePhổ Yên (Thái Nguyên): Kỳ vọng về một đô thị đáng sống
phe duyet de an xay dung phat trien do thi hueQuy hoạch thị trường bất động sản và bài toán quá tải đô thị
phe duyet de an xay dung phat trien do thi hue
Đô thị Huế hiện hữu.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030. Mục tiêu “Xây dựng và phát triển đô thị Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”.

Đề án xây dựng định hướng phát triển đô thị Huế đến năm 2030, được phân thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ 2020-2025, sẽ xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2025 theo hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương làm cơ sở để nghiên cứu lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm: Cả thành phố Huế hiện hữu; một phần thị xã Hương Thủy gồm các xã Thủy Vân, Thủy Bằng; một phần thị xã Hương Trà gồm các phường Hương Hồ, Hương An và xã Hương Thọ, xã Hương Vinh, xã Hải Dương, xã Hương Phong; một phần huyện Phú Vang gồm thị trấn Thuận An và xã Phú Thượng, xã Phú Mậu, xã Phú Dương, xã Phú Thanh, với quy mô khoảng 267 km2.

Giai đoạn 2, từ 2025-2030 trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên - Huế và quy hoạch chung thành phố Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348km2 bao gồm thành phố Huế mở rộng có quy mô 267km2 và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Trên cơ sở Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các công việc đã nêu theo Quyết định trên.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

baoxaydung