Thanh Hóa: Chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh

14:45 | 16/09/2020

|
UBND Tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc theo công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bình Dương: Gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án nằm ngoài khu Công nghiệp đến năm 2025Bình Dương: Gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án nằm ngoài khu Công nghiệp đến năm 2025
Danh sách các dự án kêu gọi đầu tư và vừa được phê duyệt đầu tư trong tháng 9Danh sách các dự án kêu gọi đầu tư và vừa được phê duyệt đầu tư trong tháng 9

Thực hiện công văn số 1184/TTg-NN ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

thanh hoa chuyen muc dich su dung dat lua de thuc hien du an cum cong nghiep vinh minh
Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện vĩnh Lộc.

Mới đây, tại Văn bản 12348/UBND-NN, về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh (giai đoạn 1) tại huyện Vĩnh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đức Quyền chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu nội dung chỉ đạo, chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn sô 1184/TTg-NN ngày 03/9/2020 và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn sô 3910/BTNMTTCQLĐĐ ngày 21/7/2020.

Đồng thời hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Lộc và Chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh (giai đoạn 1) tại huyện Vĩnh Lộc theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc có diện tích khoảng 30,0ha, do Công ty TNHH BNB Hà Nội làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư khoảng 205,613 tỷ đồng bao gồm các ngành nghề hoạt động: Sản xuất, chế tác, trưng bày sản phẩm tiểu thủ công nghiệp nghề đá, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và các ngành nghề khác có liên quan.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Reatimes.vn