Thanh Hóa: Nhiều biện pháp tăng cường quản lý đất đai

01:02 | 25/11/2019

|
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở, đất ở sai phép, không phép.
thanh hoa nhieu bien phap tang cuong quan ly dat daiTP Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
thanh hoa nhieu bien phap tang cuong quan ly dat dai2 huyện của tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới
thanh hoa nhieu bien phap tang cuong quan ly dat dai

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở UBND cấp huyện, UBND cấp xã và tại khu đất thực hiện dự án, trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin trước khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo công khai minh bạch.

Tổng hợp danh sách các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thông tin kịp thời cho tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời gửi các cơ quan liên quan để dừng thực hiện các quy trình, thủ tục có liên quan đến dự án.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát; các dự án phát triển nhà ở thuộc diện phải cấp phép xây dựng theo thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn cam kết phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi giao dịch, mua bán đất ở, nhà ở trong dự án; kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật khi chưa đủ điều kiện mua bán đất ở, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

 

Bộ TNMT