Thành phố Hồ Chí Minh sẽ minh bạch hóa thông tin các dự án bất động sản

01:01 | 06/03/2020

|
 UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND, quận, huyện thực hiện công tác công khai thông tin quyết định pháp lý của các dự án.
thanh pho ho chi minh se minh bach hoa thong tin cac du an bat dong san
Các cơ quan chuyên ngành thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp để công khai những thông tin pháp lý của tất cả các dự án bất động sản trên địa bàn phụ trách.

Cụ thể, về đầu tư, sử dụng đất của các dự án kinh doanh nhà ở; những dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; những dự án nhà ở đã được duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở; văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở (nếu có), những thông tin này sẽ được công khai tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử; cung cấp thông tin cho người dân khi có yêu cầu...

Công tác này nhằm ngăn chặn việc chuyển quyền sử dụng đất tại các dự án nhà ở sai phép, không phép trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; trong đó lưu ý thông tin cho người dân những dự án kinh doanh nhà ở đã duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

UBND quận, huyện chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử của quận, huyện; công khai thông tin danh sách các dự án nhà ở đã được duyệt về chủ trương, về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

https://batdongsan.petrotimes.vn

Theo Báo Xây dựng